HUIDTHERAPIE

Onder huidtherapie verstaan we: het behandelen van de gezonde en beschadigde huid.

De huid is het grootste orgaan van ons lichaam en daarnaast de eerste barrière die ons lichaam beschermt tegen invloeden vanuit onze omgeving. Preventie om de huid gezond te houden is daarom van belang. Er kunnen namelijk nogal wat beschadigingen optreden aan onze huid.

De huidtherapeut is opgeleid om de gezonde huid te beschermen en de beschadigde huid te behandelen. De huidtherapeut bij Cosmederma is lid van de beroepsvereniging de NVH (Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten) en geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici). Bij Cosmederma wordt er gestreefd om elke unieke huid mooi te laten zijn op zijn/haar eigen manier.

Huidtherapie

Behandelingen Huidtherapie

Behandelingen Huidtherapie

De huidtherapeut valt onder artikel 34 van de wet BIG. Dit houdt in dat huidtherapie onder de paramedische zorg valt. Hierdoor kunnen behandelingen zoals acnetherapie, camouflagetherapie en dermatografie gedekt worden door uw aanvullende verzekering. Uiteraard is dit per zorgverzekeraar verschillend.

Vergoeding verzekering behandeling